Lịch thi cuối kỳ DHHL môn C1

Lớp C1 DHHL của GV Bùi Thị Thu Phương thi cuối kỳ ngày 7/8/2016 có mặt từ tiết 2 tại phòng thi X11.3