Lớp DHDL XSTK & C1

Thông báo đến lớp DHHL XSTK (học buổi sáng tiết 4-5 thứ 3, thứ 5) và DHHL C1 (học buổi chiều tiết 7-11 thứ 3, thứ 5) ngày 12/7 được nghỉ.

  1. Thứ 5 ngày 14/7 sinh viên nghỉ
  2. Thứ 7 ngày 16/7 sinh viên vào trang web này xem kế hoạch học bù và thi cuối kỳ vào tuần sau. Kế hoạch sẽ thi cuối học kỳ vào ngày 21/7