THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP C1

Ngày 15/7/2016 (thứ sáu) Lớp C1 của GV Bùi Thị Thu Phương học bình thường.