THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP C1 CỦA GV BÙI THỊ THU PHƯƠNG

Ngày 15/7/2016  Lớp C1 của GV Bùi Thị Thu Phương học bình thường.