Lịch học bù XSTK

Lớp XSTK (học sáng thứ 3 và thứ 5 tiết  4-6) thứ 2 ngày 11/07 không có học bù, các em vẫn học theo thời khóa biểu cũ.