Lịch học bù DHHL môn C1

Lớp C1 (học chiều thứ 3 và thứ 5 tiết 7-11) vẫn học theo lịch thời khóa biểu (không có bù).