Lịch học bù DHHL môn XSTK

Do phòng đào tạo chưa cấp phòng kịp, nên lớp XSTK (học sáng thứ 3 và thứ 5 tiết 4-6) ngày 7/7 vẫn học theo thời khóa biểu cũ (không có bù).