THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP C1, C2 CỦA GV BÙI THỊ THU PHƯƠNG

Lớp toán C1 do GV Bùi Thị Thu Phương giảng dạy nghỉ học chiều 8/7, (thứ sáu). 
Học bù vào chiều chủ nhật 10/7 theo lịch đã thông báo.

Lớp C2 12/7 (thứ ba), 14/7 (thứ năm) nghỉ học, học bù vào chiều 17/7 theo lịch đã thông báo.