Thông báo về lịch học lại hè sau kỳ thi PTTH Quốc gia

Các lớp đại học học lại trong dịp hè 2016  tiếp tục học bình thường từ ngày thứ 2 mùng 4 tháng 7 năm 2016.

Thầy Trần Anh Dũng.