Lớp ĐH học lại XSTK, P A3.4 , tiết 4-6

Lớp toán XSTK học lại ngày 30/06/2016, P A3.4, tiết 4-6, GV Nguyễn Đức Phương sẽ được nghỉ. 

Lý do: GV bận công tác thi THPT.