Lớp ĐH học lại toán C1, P T5.4, tiết 7-11

Lớp toán C1 học lại ngày 30/06/2016, P T5.4, tiết 7-11, GV Nguyễn Đức Phương sẽ được nghỉ. 

Lý do: GV bận công tác thi THPT.