Lịch học bù lớp C1, C2 của cô Bùi Thị Thu Phương

28/6 (tối thứ ba) lớp C1 học từ tiết 13-->17 phòng T4.1

10/7 (chủ nhật) lớp C1 học từ tiết 8-->12 phòng A 5.3

17/7 (chủ nhật) lớp C2 học từ tiết 7 -->12 phòng T5.2