Mở lớp học lại môn thí nghiệm vật lý

Khoa KHCB thông báo mở lớp học lại:

  • Môn thí nghiệm vật lý
  • Trong học kỳ 3 năm học 2015-2016.
  • Hạn cuối đăng ký - ngày 13/6

​Chú ý: Đây là lần mở lớp học lại môn thí nghiệm vật lý cuối cùng.