Lớp DHDKTD11B học bù

Lớp DHDKTD11B (học thứ 4 tiết 7-9 phòng V11.1 hàng tuần) học bù vào thứ 4 tiết 8-10 tại phòng V8.4