Phòng học bù lớp DHKT11K

Lớp DHKT11K môn Phương Pháp Tính, ngày thứ 2, 09/05/2016, học tiết 5-6 phòng V5.03.