Lịch thi lại môn A2lớp CD nghề

Các bạn lớp: 141300201, 141300202, 141300203 học lại toán A2 (thầy Ngọc Hưng, Đức Phương) thi lại ngày 10/5 lúc 18h tại phòng X12.5