lịch học bù lớp DHTD11A môn Toán C2

Lớp DHTD11A môn Toán C2 học ngày thứ 2, tiết 10-12 sẽ học bù:

- Chủ nhật, ngày 24/4/2016, tiết 4-6 tại phòng V12.4

- Chủ nhật, ngày 24/4/2016, tiết 7-9 tại phòng V8.4