Lịch học bù

Các bạn lớp DHCQ-HL, môn PPT sẽ học bù vào thứ sáu, tiết 14-15, ngày 15/4/2016, phòng X12.9.