Lớp DHKT11K môn Phương Pháp Tính

Lớp DHKT11K môn Phương Pháp Tính, ngày thứ 4, 06/04/2016, tiết 5-6 phòng A2.02 học bình thường theo thời khóa biểu.