Lớp ĐHCTM11AVL

Lịch thi kết thúc môn : 31/3/2016, tiết 14-17, phòng thi: xem trên mạng.

Hạn chót nộp bài tập (bổ sung ): 22/3, thời gian 2h30-5h30 tại khoa khoa học cơ bản.