Phòng học bù lớp ĐHQT11ALT VLVH

Lớp học bù vào ngày thứ năm, 17/12, tiết 14-17, phòng A1.01.