Lịch học bù

Lớp ĐHQT11ALT VLVH, học bù ngày thứ 5, 17/12(tiết 14-17), phòng A1.01.