Phòng học bù

Lớp ĐHTT-HL môn toán C2, học bù ngày thứ 2(16/11)tiết 14-17(6h 15 ), phòng học B2.2.