Lịch thi lại môn vật lý 1 lớp 141300701

Các sinh viên học lại môn vật lý 1 do cô Nguyễn Thị Ngọc Nữ dạy
(mã học phần 141300701) thi lai vào thứ 2, ngày 9/11, lúc 12h30 tại phòng V7.01. lưu ý: Sinh viên phải đóng lệ phí thi lại ít nhất 48h trước khi thi mới có tên trong danh sách dự thi.