Sinh viên các lớp chất lượng cao tải bài giảng bổ sung

Sinh viên các lớp chất lượng cao do cô Nguyễn Thị Ngọc Nữ dạy tải bài giảng bổ sung như sau: - Các sinh viên học môn vật lý 1 tải chapter 6. - Các sinh viên học môn vật lý 2 tải chapter 26.