VỀ LỊCH THI KẾT THÚC MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ CHO LỚP DHKT10DTT

Do ngày thi theo dự kiến (ngày 17 tháng 6 năm 2015) không thực hiện được nên dự kiến lớp sẽ thi vào tiết 7 - 8, ngày 16 tháng 6 năm 2015. Sinh viên liên hệ với GV theo số điện thoại 0909706051 trước ngày 10 tháng 6 để thống nhất lịch thi.