THÔNG BÁO LỊCH HỌC BÙ

LỚP NCTKTTR8A HỌC BÙ TOÁN A2 VÀO THỨ 6 (17/4), TIẾT 9-12, PHÒNG X12.04