Thi lại A1 lớp học lại tháng 2.2015

Những bạn nào chưa đạt, hay bỏ thi lần 1 môn toán A1 lớp học lại CDN sẽ thi lại vào lúc 8h10 thứ 5 ngày 16/04/2015