Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

nguyenthithutrang@iuh.edu.vn

Tập Tin Chia Sẻ
Tên tập tin Dung lượng Ngày tạo
CD4 - Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Introductory Course.rar28 816,8 kb11/12/17
CD5 - Longman Preparation Series for the TOEIC Test - Introductory Course.rar25 663,3 kb11/12/17
Starter TOEIC CD1.rar38 395,0 kb20/11/17
Starter TOEIC CD2.rar38 222,2 kb20/11/17
Starter TOEIC CD3.rar28 523,2 kb11/12/17
Starter_TOEIC file FDF.rar14 710,9 kb29/11/17
TNT BASIC (E Book).rar23 574,3 kb30/09/17
TNT BASIC_CD1.rar50 329,9 kb30/09/17
TNT BASIC_CD2.rar41 659,3 kb30/09/17
Very Easy Toeic_CD 1.rar25 565,7 kb30/09/17
Very Easy Toeic_CD 2.rar25 136,3 kb30/09/17
Very Easy Toeic_CD 3.rar16 252,4 kb30/09/17
Very-easy-TOEIC-PDF-free-download.rar7 316,0 kb30/09/17
huong dan bao cao bai tap nhom.rar18 829,7 kb20/06/17
slides tuan 6_7_8_011017.rar667,2 kb29/09/17
statistics for business and economics5 686,5 kb22/11/16
tai lieu CH7A4,0 kb29/09/17
tai lieu bai tap tong quan.rar26 487,0 kb12/08/17
tai lieu tieng anh4,0 kb30/07/17
tai lieu tuan 7, 8.rar16 984,1 kb28/09/17

Đại học:

Trường: Đại học Tổng hợp TP. HCM

Chuyên ngành: ngôn ngữ Nga

Niên khóa: 1985 - 1990

Năm tốt nghiệp: 1990

Thạc sĩ:

Trường:  Đại học Sydney, Sydney, Úc

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Niên khóa: 1999 - 2000

Năm tốt nghiệp: 2000

Tiến sĩ:

Trường: Đại học Nam Úc, Adelaide, Úc

Chuyên ngành: Giáo dục

Niên khóa: 2012 - 2016

Năm tốt nghiệp: 2016