Lê Văn Lai

Giảng viên

ThS. Lê Văn Lai

levanlai@iuh.edu.vn

Bài giảng
Thông báo
Chưa cập nhật
Công Trình

Năm 2017

  • [2]. Lê Văn Lai. Toán cao cấp A1. Lưu hành nội bộ. (2017).
  • [1]. Lê Văn Lai, Nguyễn Đình Tùng, Đỗ Hoài Vũ. Toán cao cấp C1. Lưu hành nội bộ. (2017).