Huỳnh Hữu Dinh

Giảng viên

ThS. Huỳnh Hữu Dinh

huynhhuudinh@iuh.edu.vn

Tập Tin Chia Sẻ
Tên tập tin Dung lượng Ngày tạo
Phuong phap tinh.rar3 216,0 kb06/05/17
Toan A2_C2_DH.pdf944,0 kb06/05/17
Chưa cập nhật
Công Trình

Năm 2017

  • [1]. Huỳnh Hữu Dinh. Phương pháp tính. Lưu hành nội bộ. (2017).