Đỗ Quốc Huy

Giảng viên

ThS. Đỗ Quốc Huy

doquochuy@iuh.edu.vn

Tập Tin Chia Sẻ
Bài giảng
Thông báo

- Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Tp.HCM năm 1996, Cử nhân Vật lý;

- Tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên năm 2001, Thạc Sỹ Vật lý chuyên ngành Quang học;

- Giảng dạy tại Đại học Công nghiệp Tp.HCM từ năm 1999 đến nay.

Các công trình khoa học đã tham gia:

1. Tổng hợp màng mỏng SnO2 bằng phương pháp Phún xạ Mạ ion (Hội nghị Vật lý Toàn quốc lần thứ V, năm 2001).

2. Chế tạo đèn Năng lượng Mặt Trời (Hội nghị khoa học lần thứ IV trường ĐHCN Tp.HCM, năm 2011).

Các giáo trình đã tham gia biên soạn:

1. Giáo trình Vật lý đại cương tập 1 - Cơ Nhiệt (NXB Đại học Công nghiệp Tp.HCM năm 2011)

2. Giáo trình vật lý Cơ - Nhiệt (NXB Đại học Công nghiệp Tp.HCM năm 2017)

3. Vật lý Cơ (Lưu hành nội bộ Đại học Hutech)

4. Vật lý điện từ (Lưu hành nội bộ Đại học Hutech)

5. Vật lý Y - Sinh (Lưu hành nội bộ Đại học Hutech)