Đỗ Hoài Vũ

Phó Trưởng Khoa

ThS. Đỗ Hoài Vũ

dohoaivu@iuh.edu.vn

Tập Tin Chia Sẻ
Tên tập tin Dung lượng Ngày tạo
BAI GIANG PPT-DH.pdf1 076,5 kb31/12/15
BAI GIANG XSTK.rar336,5 kb19/12/15
BAITAPTRACNGHIEMTOANA2-C2.pdf1 808,8 kb22/02/16
TOANC2.rar629,1 kb31/12/15

Đại học:

Trường Đại học: Đại học Sư phạm TP HCM 

Chuyên ngành: Toán

Niên khóa:1991-1995

Năm tốt nghiệp:1995

 

Thạc sĩ:

Trường Đại học: Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM 

Chuyên ngành: Toán Giải tích

Niên khóa:1996-1999

Năm tốt nghiệp:1999