Xác suất thống kê

1. Thông tin sách

2. Giới thiệu nội dung

Giáo trình được biên soạn sát chương trình của sinh viên bậc đại học khối kỹ thuật và khối kinh tế với thời lượng 30 tiết. Kiến thức được trình bày một cách chi tiết, logic, dễ hiểu. Do đây là môn học mang tính ứng dụng cao, nên các nội dung trình bày trong sách nhằm mục đích làm rõ những bản chất môn học cũng như khả năng ứng dụng của nó. Các định lý, tính chất và công thức cơ bản được trình bày tương đối đơn giản, dễ hiểu, có nhiều ví dụ minh họa. Hầu hết các kết quả đều được chứng minh, riêng những chứng minh đòi hỏi hàm lượng cao về toán tác giả không trình bày trong tài liệu này, mà chỉ cung cấp tài liệu tham khảo để bạn đọc có thể tìm hiểu thêm. Ngoài ra, sau mỗi chương đều có bài tập áp dụng phong phú (hơn 150 bài tập tự luận và hơn 150 câu hỏi trắc nghiệm) để sinh viên tự giải nhằm củng cố lý thuyết và rèn luyện khả năng thực hành. Tất cả các bài tập đều có đáp số hoặc gợi ý.

Giáo trình này có 9 chương:

Chương 1. Xác suất của biến cố
Chương 2. Biến ngẫu nhiên
Chương 3. Vector ngẫu nhiên
Chương 4. Một số phân phối xác suất thông dụng
Chương 5. Luật số lớn - Định lý giới hạn trung tâm
Chương 6. Mẫu ngẫu nhiên
Chương 7. Ước lượng tham số
Chương 8. Kiểm định giả thuyết
Chương 9. Hồi quy tương quan

3. Nơi bán

Sách được bán tại Khoa KHCB, lầu 1, Nhà D, số 12 Nguyễn Văn Bảo, Q. Gò Vấp, TP. HCM.