Quy hoạch tuyến tính

1. Thông tin sách

2. Giới thiệu nội dung

Quy hoạch tuyến tính Khoa KHCBGiáo trình đã được phản biện từ cấp Tổ và cấp Trường với nhiều Giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này ở trong và ngoài Trường Đại học Công nghiệp TP HCM. Sách vừa được Nhà Xuất Bản Đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh xuất bản vào đầu năm học mới 2014, và được bày bán tại siêu thị sách của Trường. Quy hoạch tuyến tính là môn học dành cho sinh viên ngành kinh tế và một số sinh viên ngành kỹ thuật, vì tính thực tiễn của nó. Chúng tôi biên soạn giáo trình này dựa trên đề cương môn học và có đối chiếu với nhiều tài liệu hiện đang được giảng dạy tại các trường Đại học trong nước. Giáo trình gồm ba chương:

 • Chương 1: Bài toán quy hoạch tuyến tính.
 • Chương 2: Lý thuyết đối ngẫu.
 • Chương 3: Bài toán vận tải.

  Có thể nói đây là những vấn đề trọng yếu của môn quy hoạch tuyến tính được trình bày ở hầu hết các giáo trình của các trường Đại học. Chương 1 và chương 2 là những phần cốt yếu của lý thuyết quy hoạch tuyến tính. Hai chương này bổ sung hỗ trợ cho nhau trong việc giải các bài toán quy hoạch tuyến tính.

  Thuật toán đơn hình của Dantzig và thuật toán đơn hình đối ngẫu của Lemke được trình bày đầy đủ ở đây. Trong giáo trình, hai thuật toán này còn được trình bày theo cách cải tiến vì thế nhiều bài toán giảm đi một số bước, kể cả hiện tượng xoay vòng cũng đã được giải quyết. Sự cải tiến này là hệ quả tự nhiên từ chứng minh các định lý 1.9, 2.11 và 3.4 mà nhiều soạn giả đã biết. Tuy nhiên cách giải như nhiều giáo trình khác vẫn được trình bày song song với thuật toán có sự cải tiến ở trên.

  Chương 3, bài toán vận tải với thuật toán thế vị và thuật toán quy không cước phí các ô chọn, về hình thức khác nhau nhưng đều là hệ quả của chương 1 và chương 2.

  3. Nơi bán

  Sách được bán tại thư viện ĐHCN TP. HCM