Bùi Thị Thu Phương

Giảng viên

ThS. Bùi Thị Thu Phương

buithithuphuong@iuh.edu.vn

Tập Tin Chia Sẻ
Tên tập tin Dung lượng Ngày tạo
Bai giang toan A2.pdf1 617,7 kb29/12/16
Bai tap QHTT.pdf480,3 kb27/12/16
Baigiang QHTT_SV.pdf1 815,3 kb27/12/16
Huong dan thi cuoi ky QHTT.pdf203,6 kb07/04/17
Kế hoạch làm việc nhóm (CIII) môn QHTT.doc36,0 kb19/04/18
Kế hoạch làm việc nhóm (lần 1) môn QHTT.pdf186,3 kb22/01/18
Linear prog1.pdf392,9 kb11/01/17
Linear progamming.pdf758,3 kb11/01/17
ON TAP A2-C2.xps303,1 kb09/05/18
ÔN TẬP A2-C2.pdf248,5 kb09/05/18
Chưa cập nhật