Bài dịch chương II: CHUYỂN ĐỘNG MỘT CHIỀU - WRITER: SARWAY AND JETWETT

BÀI DỊCH CHƯƠNG II ĐỂ QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM SINH VIÊN THAM KHẢO. DOWNLOAD TÀI LIỆU TẠI ĐÂY.