Lịch sử phát triển

Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập từ năm 2004, theo quyết định của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp IV.

Chức năng

Khoa Khoa học Cơ bản đảm nhận nhiệm vụ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản, kiến thức nền tảng để có thể tiếp cận và lĩnh hội một cách hiệu quả các kiến thức chuyên ngành trong các lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật. Hơn nữa, thông qua việc giảng dạy các môn học, Khoa còn cung cấp cho sinh viên phương pháp tư duy, tiếp cận và xử lý vấn đề.

Đội ngũ

Khoa Khoa học Cơ bản có 3 bộ môn:

Hiện nay, Khoa Khoa học Cơ bản gồm 41 giảng viên và 1 nhân viên trong đó có: 4 tiến sĩ, 35 thạc sĩ và 2 cử nhân. Tất cả giảng viên Khoa Khoa học Cơ bản được đào tạo một cách chính quy, bài bản, đúng chuyên ngành từ các trường uy tín trong và ngoài nước.

Tập thể cán bộ giảng viên Khoa khoa học cơ bản luôn tâm niệm sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, xây dựng truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn tồn tại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.