TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Phương pháp tính
Phương pháp tính
Giới thiệu môn học

Trong kỹ thuật hay kinh tế đa phần các hiện tượng được mô hình hóa thành phương trình, hệ phương trình, phương trình có chứa đạo hàm hay phương trình có chứa tích phân… Đa số các bài toán này chúng ta không giải được nghiệm chính xác. Từ đó nhu cầu cần có những phương pháp nào đó để giải quyết các vấn đề trên.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên dẫn đến việc ra đời của môn học Phương pháp tính. Phương pháp tính là bộ môn toán học có nhiệm vụ giải đến kết quả bằng số cho các bài toán, nó cung cấp các phương pháp giải cho những bài toán trong thực tế mà không có lời giải chính xác. Môn học này là cầu nối giữa toán học lý thuyết và các ứng dụng của nó trong thực tế.

Chẳng hạn như xét bài toán tìm giá trị của \sqrt{2} hay nghiệm của phương trình x^5 - 2x^3 =10. Các bài toán này ta không có phương pháp giải đúng nghiệm chính xác, mà thay vào đó chúng ta chỉ tìm được nghiệm gần với nghiệm chính xác bằng “Phương pháp tính”.

Thông tin chung
Mã môn học 2113435
Số tín chỉ 3
Đánh giá 3 bài thường kỳ (tự luận); giữ kỳ (tự luận); cuối kỳ (tự luận)

Giúp người học:

  1. Giải được gần đúng phương trình phi tuyến, hệ phương trình tuyến tính và đánh giá được sai số nghiệm gần đúng.
  2. Tìm được xấp xỉ hàm từ số liệu rời rạc.
  3. Tính đươc gần đúng tích phân xác định.
  4. Giải được gần đúng phương trình vi phân thường.
  • Mẫu đề giữa kỳ
  • Mẫu đề cuối kỳ

Liên kết website