Nguyễn Đức Phương

Trưởng bộ môn

ThS. Nguyễn Đức Phương

nguyenducphuong@iuh.edu.vn

Tập Tin Chia Sẻ
Tên tập tin Dung lượng Ngày tạo
00. Chu y lop thi GK XSTK.pdf223,2 kb31/03/18
00. Nội dung thi CK XSTK.pdf38,2 kb09/11/17
00. On GK XSTK So 1.pdf36,4 kb27/03/18
00. On GK XSTK So 2.pdf38,1 kb31/03/18
00. Ôn tập CK XSTK.pdf105,4 kb09/11/17
01. TracNghiem A1.pdf457,6 kb04/10/17
01. TracNghiem C1.pdf543,5 kb04/10/17
02 Bai tap Toan C2.pdf56,8 kb27/12/15
03 Bai tap TL A2.pdf57,3 kb26/12/16
03 Bai tap TN A2-C2.pdf890,0 kb23/03/18
03 Giay de nghi.docx.docx21,3 kb08/06/18
04 Bai tap Toan C1.pdf504,8 kb14/06/16
ABC.rar381,3 kb19/09/17
CHUAN ABET&AUN.zip499,7 kb06/06/18
Mau Don A4.docx11,7 kb12/09/17
Đại học
Trường Đại học: Khoa học Tự nhiên TP. HCM 
Chuyên ngành: Toán - Tin học
Niên khóa: 2001 -2005
Năm tốt nghiệp: 2005
 
Thạc sĩ
Trường Đại học: Khoa học Tự nhiên TP. HCM  
Chuyên ngành: Xác suất & Thống kê toán
Niên khóa: 2006 - 2008
Năm tốt nghiệp: 2008
Công Trình

Năm 2017

  • [1]. Nguyễn Đức Phương. Xác suất thống kê. Lưu hành nội bộ. (2017).