Ngô Quốc Nhàn

Giảng viên

ThS. Ngô Quốc Nhàn

ngoquocnhan@iuh.edu.vn

Tập Tin Chia Sẻ
Tên tập tin Dung lượng Ngày tạo
A2ct.pdf660,8 kb02/01/17
A3new.pdf787,7 kb12/06/17
NUMERICALANALYSIS.pdf1 043,3 kb16/12/16
PPT.pdf470,0 kb05/01/17
bai giang quy hoach.rar4 014,7 kb14/02/17
Bài giảng
Thông báo
Chưa cập nhật