Lã Ngọc Linh

Giảng viên

ThS. Lã Ngọc Linh

langoclinh@iuh.edu.vn

Tập Tin Chia Sẻ
Tên tập tin Dung lượng Ngày tạo
Bang PP Xac Suat ABC.pdf302,2 kb18/09/16

 

Đại học:

Trường Đại học: Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Toán Học

Niên khóa: 2000-2004

Năm tốt nghiệp: 2004

 

Thạc sĩ:

Trường Đại học: Đại học Khoa Học Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh

Chuyên ngành: Toán Giải Tích

Niên khóa: 2005-2008

Năm tốt nghiệp: 2008