TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Tin Seminar tháng 4 năm 2023 (lần 1)
04/03/2023

Mục tiêu: Tạo diễn đàn mang tính học thuật cho giảng viên trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu khoa học và phục vụ công tác giảng dạy.

Thời gian: 09h00 ngày 01 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: NC4

Chương trình:

  1. Về sự tồn tại điểm bất động của lớp toán tử liên tục dạng AB+C trên Banach đại số và ứng dụng – Trình bày: Đỗ Hoài Vũ
  2. Thủy tinh kim loại – phương pháp chế tạo và tiềm năng ứng dụng – Trình bày: Nguyễn Thị Ngọc Nữ

 

Liên kết website