TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Tin Seminar tháng 4 năm 2023 (lần 3)
18/04/2023

Mục tiêu: Tạo diễn đàn mang tính học thuật cho giảng viên trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu khoa học và phục vụ công tác giảng dạy.

Thời gian: 09h00 ngày 22 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: P B4.2

Chương trình:

  1. Những khó khăn và thuận lợi của sinh viên năm Nhất IUH – Trình bày: Đào Thị Nguyệt Ánh
  2. Nghiên cứu về trải nghiệm học tập của sinh viên năm Nhất trường IUH– Trình bày: Lý Thanh Bình
Liên kết website