TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN
Tin Seminar tháng 4 năm 2023 (lần 2)
10/04/2023

Mục tiêu: Tạo diễn đàn mang tính học thuật cho giảng viên trao đổi chuyên môn, hợp tác nghiên cứu khoa học và phục vụ công tác giảng dạy.

Thời gian: 09h00 ngày 15 tháng 04 năm 2023

Địa điểm: NC4

Chương trình:

  1. Ước lượng phi tham số cho P(X<Y) với các hàm mật độ sai số có giá Compắc – Trình bày: Tôn Thất Quang Nguyên.
  2. Ứng dụng hệ thống E-learning trong giảng dạy các môn cơ bản – Trình bày: Võ Thị Thanh Hà
Liên kết website